Bảng giá mail


				I. BẢNG GIÁ MAIL PLUS

STT

GÓI DỊCH VỤ

M1

M2

M3

M4

M5

M6

01

Dung lượng

500 MB

2 GB

5 GB

7 GB

15 GB

20 GB

02

Số lượng Mail Online (Pop3 account)

5

10

50

70

80

100

03

Số lượng Email Forwader

5

10

50

70

800

100

04

Quản lý email vào

v

v

v

v

v

v

05

Quản lý email gửi ra

v

v

v

v

v

v

 

06

Check mail bằng Outlook Express, Web mail

v

v

v

v

v

v

07

File đính kèm tối đa

15MB

15MB

15MB

15MB

15MB

15MB

08

Phí hàng năm

540,000

1,140,000

2,040,000

3,480,000

4,200,000

5,400,000

II. BẢNG GIÁ MAIL SERVER

STT 

GÓI DỊCH VỤ

MPr1

MPr2

MPr3

MPr4

MPr5

MPr6

01

Dung lượng

40 GB

60 GB

80 GB

100 GB

100 GB

100 GB

02

Số lượng hộp mail

250

350

400

600

800

Không
giới hạn

03

Webmail, POP3/SMTP

Không
giới hạn

Không
giới hạn

Không
giới hạn

Không
giới hạn

Không
giới hạn

Không
giới hạn

04

Control panel quản lý  mail

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

05

Sao lưu dữ liệu

v

v

v

v

v

v

06

Hỗ trợ kỹ thuật

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

07

Phí hàng năm

7,800,000

9,000,000

9,600,000

11,400,000

15,000,000

18,000,000

 

Share

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

CHI NHÁNH CẦN THƠ (SPT KV4)

Địa chỉ: Số 152 Đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3 814 345 - Fax: 0292 3 822 446

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.cantho.spt.vn - www.spt.vn